top of page
QA banner_工作區域 1_工作區域 1.jpg
菲律賓

話費/網路流量儲值服務

​商品列表
【網路流量儲值服務】

Globe
30天1.5G
+1G daily data

NTD 218

Globe
30天5G
+1G daily data

NTD 426

Globe
30天10G
+1G daily data

NTD 710

Smart
3天1G
+1G daily data

NTD 46

Smart
7天2G
+1G daily data

NTD 76

Smart
30天4G
+1G daily data

NTD 206

Smart
30天8G
+1G daily data

NTD 337

Smart電信網路方案

daily data 額外流量種類

【stories】

1GB daily data for IG, FB and TikTok
【video】

1GB daily data for Youtube, iFlix, NBA, Cignal, iWant TV
【games】

1GB daily data for ML, AoV, CoC, Clash Royale

【話費儲值服務】

Globe

100披索
 

NTD 81

NTD 222

Globe

300披索
 

NTD 360

Globe

500披索
 

NTD 710

Globe

1000披索
 

Smart

100披索
 

NTD 77

Smart

300披索
 

NTD 209

Smart

500披索
 

NTD 343

Smart

1000披索
 

NTD 674

TNT

100披索
 

NTD 77

TNT

300披索
 

NTD 209

TNT

500披索
 

NTD 343

TNT

1000披索
 

NTD 674

【禮物卡】

即將販售...

Q&A

Globe
1.如何查詢流量?

撥號至*143# 
​選2)My Account

Globe
2.如何查詢餘額?

撥號至*143# 

Smart
1.如何查詢流量?

撥號至*121#

選 Balance/Services

​再選 Check Balance

Smart
2.如何查詢餘額?

撥號至*121#

3.如何加值?
購買並留言附上您的菲律賓電話號碼,我們將於24小時內替您加值

4.多久到帳?
24小時內到帳

5.超過24小時還沒到帳怎麼辦?
(1)請確認留言的電話號碼是否填錯!請放大十倍檢查!
(2)請確認您是否儲值錯電信商
(3)如千萬個確定沒錯,請聊聊訊息給我們,我們將有專人替您服務

6.你猜對了,我填錯(號碼/電信商)了
請寄信給我們,我們將幫您處理

7.我填錯號碼了,那個號碼也剛好有人,怎麼辦?
已經儲值進去了,恕我們就無法更改

8.我有其他事情要問
請寄信給我們,我們非常樂意為您服務。

bottom of page